Μέρη Scooter

Στο τμήμα αυτό θα εμφανίζονται τα εξαρτήματα του ηλεκτρικού σκούτερ μας. Μπορείτε να βρείτε τα μέρη του hverboard.